Kommuner


Køb din radon måling her - detektorer, fragt, analyse
fra og rapport på dansk.

Kommuner i Danmark

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart.
Den stammer fra henfald af uran, som er til stede i små mængder i sten og jord. Gassen er farveløs