Måler med sporfilm


Sundhedsstyrelsen anbefaler måling med detektorer med lukket sporfilm.

Tabellen er taget fra SBI-anvisning 270 (2018) Måling af radon i bygninger som udgives af Statens Byggeforskningsinstitut, og viser eksempler på hvor mange detektorer man skal bruge i forskellige situationer.
Bygningstype Mindste antal målere Rum hvor radon måles
Bolig i ét plan med terrændæk/kælder/krybekælder 4 4 opholdsrum
Bolig i to etager med terrændæk/kælder/krybekælder 4 3 opholdsrum i stueetage og et opholdsrum på 1. etage
Bolig i ét plan med kælder godkendt til beboelse 4 2 opholdsrum i kælder og 2 opholdsrum i stueetage
Et-værelses bolig (Åbent kontorlandskab) < 200 m2 over terrændæk/kælder/krybekælder 2 Et opholdsrum (radonmålere eventuelt placeret samme sted)
Et-værelses bolig (Åbent kontorlandskab) på 600 m2 over terrændæk/kælder/krybekælder 3 Et opholdsrum (radonmålere placeret jævnt fordelt i rummet)
10 kontorer med reception over terrændæk/kælder/krybekælder (11 opholdsrum) 6 6 opholdsrum
Døgninstitution i ét plan med tre stuer (tre stuer, to puderum, fællesrum, personalerum og kontor) 5 5 opholdsrum
Produktbillede